Indicatie van kosten

Beantwoorden van opvoedingsvraag via methode positief opvoeden: 3 gesprekken voor € 250,=

Volgen van training of cursus: vijf bijeenkomsten voor € 300,=

Gezinscoaching: € 100,= per gezinsgesprek.